ADB: Discutii in Scara Blocului

-> Inainte sa postati o intrebare noua, verificati daca nu i s-a raspuns deja undeva pe forum.

Neautentificat.

#1 2007-07-09 16:02:51

PERFECT
sef de scara
Înregistrat: 2007-03-16
Mesaje: 76

Constituire asociatie

M-am mutat de un an intr-un imobil cu doua niveluri (aproximativ 10 apartamente). Am constatat ca nu exista asociatie de proprietari, fapt care este foarte neplacut, deoarece in raporturile cu primaria si autoritatile este mult mai bine sa discuti in calitate de asociatie. Totusi, cei din bloc nu doresc sa facem asociatie (sau nu-i intereseaza, nefiind proprietari, unii dintre ei, ci chiriasi). Cum poate fi initiata constituirea unei asociatii de proprietari daca unii dintre locatari nu sunt de acord? Nu este totusi impusa de lege? Cine ii poate obliga pe proprietari sa-si faca asociatie si care sunt amenzile daca nu se face? Pur si simplu nu stiu unde sa ma adresez, va rog sa-mi raspundeti.
Multumesc.
Florina B., Bucuresti, sector 6

Offline

 

#2 2007-07-09 17:33:22

Alexandru
tata si mama blocatarilor
Înregistrat: 2007-02-20
Mesaje: 566

Re: Constituire asociatie

Regulament-Cadru privind infintarea si functionarea Asociatiilor de Proprietari   
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 393 / 1997
 
CAPITOLUL 1
Dispozitii generale, definitii

ARTICOLUL 1
Prezentul regulament-cadru stabileste modul de infiintare si de functionare a asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a unor cladiri aflate in proprietate.

ARTICOLUL 2
Regulamentul-cadru se aplica tuturor cladirilor cu mai multe apartamente in proprietate privata sau mixta, inclusiv in cazul celor avand spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

ARTICOLUL 3
Termenii utilizati in prezentul regulament au urmatorul inteles:
a) Prin bloc de locuinte cladire condominiu se intelege o proprietate imobiliara din care unele parti au alta destinatie decat aceea de locuinta, respectiv apartamente proprietate individuala, iar restul este proprietate comuna indiviza.
b) Prin spatiu, respectiv apartament, se intelege o parte dintr-o cladire destinata locuirii, in regim de proprietate individuala, care, impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna, constituie o unitate de proprietate imobiliara. Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese in acest regulament-cadru sau in acordul de asociere, drepturile de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinte/condominiu trebuie considerate in acelasi mod ca si drepturile de proprietate asupra altor proprietati imobiliare.
c) Prin proprietate comuna se intelege toate partile dintr-o cladire aflata in proprietate, care nu sunt apartamente si care sunt destinate folosirii in comun de catre toti proprietarii din acea cladire.
Proprietatea comuna este indivizibila si este detinuta de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate. Proprietatea comuna include toate partile proprietatii care sunt in folosinta comuna, ca: terenul pe care este construita cladirea, curtea inclusa, fundatia, structura de rezistenta, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scarile, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scarii, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apa, ascensoarele. Proprietatea comuna include instalatii ale cladirii aflate in folosinta comuna cu care a fost inzestrata cladirea in timpul constructiei sau cu care a fost dotata mai tarziu de catre proprietari, ca de exemplu: canale pluviale, paratrasnete, antene, instalatii de telefonie, instalatii electrice, conducte de apa, sisteme de incalzire si conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comuna pana la punctele de distributie din apartamentele individuale.
d) Prin cota-parte se intelege cota de proprietate care ii revine fiecarui apartament proprietate individuala, din proprietatea comuna, si este inscrisa in actul de proprietate. In situatia in care cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzator cu raportul dintre suprafata locativa a fiecarui apartament si totalul suprafetelor locative ale tuturor apartamentelor din imobil.
e) Prin fondatori se intelege orice persoana juridica, inclusiv statul, o institutie a administratiei publice locale, o persoana sau un grup de persoane care actioneaza impreuna, care sau in numele careia se infiinteaza un condominiu si care prin vanzare sau orice alta forma de transfer ofera spatii, respectiv apartamente intr-un bloc de locuinte pentru proprietarii individuali.
f) Prin proprietar al spatiului, respectiv al apartamentului, se intelege persoana sau grupul de persoane care are in proprietate acel spatiu, respectiv apartament, intr-un bloc de locuinte/condominiu.
g) Prin asociatie de proprietari se intelege organizatia proprietarilor tuturor apartamentelor dintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privata sau mixta.
h) Prin acord de asociere se intelege actul care consfinteste hotararea proprietarilor de a se asocia, dupa inregistrarea proprietatii in Cartea funciara.
i) Prin cheltuieli comune se intelege cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei, care sunt legate de proprietatea comuna sau care nu pot fi inregistrate pe fiecare locuinta.

CAPITOLUL 2
Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari

ARTICOLUL 4
Asociatia de proprietari se constituie in cadrul unei adunari, convocata in termen de 60 de zile de la data la care intreaga cladire a fost inregistrata in Cartea funciara. Membrii asociatiei vor fi toti proprietarii apartamentelor, inclusiv primaria sau fondatorul, atat timp cat acestia continua sa detina unul sau mai multe apartamente din cladire.

ARTICOLUL 5
Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in momentul inregistrarii la judecatoria pe raza careia se afla cladirea pentru care s-a constituit asociatia, potrivit regulilor privind persoanele juridice.
In cazul cladirilor cu mai putin de 20 de proprietari asociati, asociatia se poate constitui pe grupe de cladiri invecinate, reunind, de regula, minimum 3 proprietari, pe criteriul intereselor comune in gospodarirea proprietatii.

ARTICOLUL 6
Judecatoria se pronunta asupra cererii de inregistrare, pe baza acordului de constituire si a statutului asociatiei de proprietari. Statutul asociatiei de proprietari se intocmeste in baza prezentei legi si a prezentului regulament-cadru al asociatiilor de proprietari.

ARTICOLUL 7
Asociatiile de locatari din cladirile cu mai multe apartamente aflate in proprietate privata sau mixta, inclusiv ca urmare a aplicarii prevederilor Decretului-lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, se vor transforma in asociatii de proprietari, potrivit normelor cuprinse in prezentul regulament-cadru.

CAPITOLUL 3
Acordul de asociere

ARTICOLUL 8
Acordul de asociere trebuie sa contina:
a) adresa proprietatii;
b) numele si prenumele proprietarilor unitatilor locative;
c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, terenul aferent cladirii.
Descrierea trebuie sa fie suficienta din punct de vedere juridic pentru inregistrarea in Cartea funciara de la biroul de inregistrare a proprietatilor imobiliare;
d) planse sau schite, in masura sa asigure o buna identificare, prin localizare si suprafata, a fiecarui spatiu, respectiv apartament, din structura cladirii;
e) enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
f) cota-parte ce revine fiecarui apartament din proprietatea comuna.

ARTICOLUL 9
La intrunirea constitutiva a asociatiei de proprietari, proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv si o comisie de cenzori si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor.
Membrii comisiei de cenzori trebuie sa aiba cunostinte de specialitate si experienta in domeniile economic, financiar si juridic. Asociatia de proprietari poate delega atributiile comisiei de cenzori, de control financiar si contabil, unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati.
Candidatul care va obtine cel mai mare numar de voturi va deveni presedintele asociatiei de proprietari.


Chiar dacă-ţi spun TU, eu...tot TE respect!

Offline

 

#3 2007-07-09 18:50:14

Alexandru
tata si mama blocatarilor
Înregistrat: 2007-02-20
Mesaje: 566

Re: Constituire asociatie

2) Infiintarea asociatiei de proprietari

Documente necesare:

-Statutul asociatiei de proprietari - reprezinta legea de organizare si functionare a asociatiei dvs.

-Acordul de asociere - cuprinde elementele proprietatii comune care fac obiectul asocierii.

-Procesul verbal al adunarii generale de constituire.

Pasii necesari pentru constituirea asociatiei de proprietari:

-Se convoaca adunarea generala de constituire unde se dezbat si se aproba  aceste documente (hotararea de constituire se ia cu votul a cel putin jumatate plus unu din nr proprietarilor din bloc, scara tronson din cladire)

-Documentele mentionate mai sus trebuiesc completate de persoana imputernicita de proprietari pentru infiintarea asociatiei;

-Acordul proprietarilor pentru constituire se consemneaza intr-un proces verbal anexa la acordul de asociere care trebuie semnat de cel putin jumatate plus unu din totalul proprietarilor din bloc (scara sau tronson din cladire).

-Se completeaza si actul constitutiv care este anexa la statut si care certifica calitatea de reprezentatnt legal al imputernicitului asociatiei la perfectarea actelor.

-Se multiplica actele mentionate mai sus si se autentifica la un notar (statutul si actul constitutiv).

-Imputernicitul asociatiei va depune cate o copie din actele mentionate mai sus la organul financiar local (taxe impozite locale, administratie financiara), si va completa o cerere tip de acordare a personalitatii juridice. Un exemplar al acestei  cereri tip timbrata si stampilata ramane la imputernicit si reprezinta dovada personalitatii juridice a asociatiei pana la eliberarea hotararii/incheierii judecatoresti.

-Imputernicitul asociatiei poate depune in acelesi timp sau ulterior si doua formulare de cod fiscal necesare obtinerii codului fiscal pentru asociatie.

-Dupa un anumit termen, judecatorul delegat de pe langa organul financiar va pronunta o hotarare judecatoreasca (incheiere) de infiintare a asociatiei de proprietari. Incheierea poate fi atacata in termen de 5 zile de la data comunicarii.

-Asociatia primeste codul fiscal.

-Este necesara reglementarea raporturilor juridice cu furnizorii de utilitati, banci etc (schimbarea contractelor)

-Ulterior, noii proprietari din cadrul condominiului se vor inscrie in asociatie la cererea acestora prin intocmirea unui act aditional la acordul de asociere, fara indeplinirea altor formalitati.

Conform legii, asociatiile de locatari au obligatia sa se reorganizeze in asociatii de proprietari, prin adoptarea de catre adunarea generala a acordului de asociere si a statutului propriu.

Modele de documente necesare se afla postate pe site in rubrica DOCUMENTE.
(http://blocb7.idilis.ro/faq.html)


Chiar dacă-ţi spun TU, eu...tot TE respect!

Offline

 

#4 2007-11-27 21:37:47

victor
blocatar nestiutor
Înregistrat: 2007-11-27
Mesaje: 1

Re: Constituire asociatie

Am o intrebare , cine obliga a se infiinta asociatiile de propietari , si unde scrie . Pentru ca sunt intr-o mare dilema , deoarece furnizorul de apa si gaze spun ca nu pot incheia contracte individuale cu persoane fizice  ci numai cu persoane juridice . Am niste vecini care pana nu le arat negru pe lab nu cred , ei vor sa vada expresia ,,propietarii d apartamente sunt ob;ligati....'' .
Astept un raspuns clar sau o parere.
Va multumesc.

Offline

 

#5 2007-12-04 11:19:17

Alexandru
tata si mama blocatarilor
Înregistrat: 2007-02-20
Mesaje: 566

Re: Constituire asociatie

CONSTITUTIA ROMANIEI, ARTICOLUL 40 - Dreptul de asociere; (1) Cetatenii se pot asocia liber...

Deci nu te obligă nimeni, dar....
Citeşte, te rog:

Dezavantajele netransformării asociaţiei de locatari în asociaţie de proprietari:
1. Lipsa calităţii de persoană juridică cu drepturi depline în faţa oricărei instituţii publice de stat sau private, ceea ce înseamnă ilegalitate în raporturile cu terţi.
2. Proprietarii nu au dreptul la următoarele scutiri: de impozit pe veniturile din închirieri ale spatiilor comune, din activităţi economice etc., la plata taxei judiciare de timbru pentru acţiunile în instanţă împotriva restanţierilor, la plata taxei judiciare de timbru pentru acţiunile în instanţă împotriva furnizorilor de servicii publice (RADET, APA NOVA etc.) privind drepturile consumatorilor.
3. Nu se poate beneficia de o acţiune simplă şi rapidă în justiţie şi de privilegiul imobiliar asupra bunurilor mobile şi imobile ale restanţierilor, la judecătorie, ceea ce înseamnă ca restanţierii care nu plătesc întreţinerea sunt foarte greu de judecat şi de executat silit. Se mai poate spune ca proprietarii bun-platnici suporta cheltuielile restanţierilor.
4. Nu se poate aplica un sistem propriu de penalizări, ceea ce înseamnă pierderi de bani (cca. 40.000.000 lei vechi /an pentru un bloc de 60 de apartamente).
Rămânând ca asociaţie de locatari, facturile la întreţinere vor fi mai mari
5. Nu se pot elimina fraudele financiar-contabile şi munca la "negru".
6. Nu se pot obţine finanţări sau credite avantajoase, cu dobânda subvenţionată, pentru lucrări de reabilitare, consolidare sau modernizare.
7. Nu se pot deschide conturi bancare.
8. Nu se pot retribui persoanele care se implica în activităţi practice sau cu răspundere în cadrul blocului.
9. Riscul proprietarilor de a primi în fiecare zi amenzi de la primărie, fisc, ITM etc.
10. Cresc pierderile financiare datorită degradării clădirii şi a instalaţiilor, creşte riscul de a rămâne oricând fără apă rece şi caldă, căldura, gaze, energie electrică, canalizare etc.
11. Netransformarea în asociaţie de proprietari este primul pas spre a duce statutul blocului la stadiul de "ghetto".


Chiar dacă-ţi spun TU, eu...tot TE respect!

Offline

 

#6 2009-03-24 10:51:32

chris
blocatar nestiutor
Înregistrat: 2008-01-16
Mesaje: 18

Re: Constituire asociatie

De ce acte ale propietarilor este nevoie pentru constituirea asociatiei de propietari?

Multumesc.

Offline

 

Antet forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

.